Fim X Skills 4.0

Bentivogli ospite a La7 “l’aria che tira”